Blog

Bộ thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chíxuất bảnin, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chínhviễn thôngtần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tinan toàn thông tin mạng; giao dịch điện tửchuyển đổi số quốc gia và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Rate this post

Bài viết liên quan