Blog

Văn phòng công ty VP Việt nam

Nội thất Dương Gia vinh hạnh được cũng cấp gói thiết kế nội thất cho văn phòng công ty VP Việt Nam.

Khu vực sảnh lễ tân, phòng sinh hoạt chung.

Phòng làm việc chung

Phòng kỹ thuật

Phòng họp

Phòng lãnh đạo

Rate this post

Bài viết liên quan