Blog

Công ty Cổ phần Thủy điện Bảo Lâm (BHP)

Công ty Cổ phần Thủy điện Bảo Lâm (BHP) là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần xây lắp điện I (PCC1), được thành lập từ năm 2014 với ngành nghề và chức năng chính là quản lý vận hành các nhà máy sản xuất điện của PCC1. Chúng tôi vinh dự được Công ty cổ phần tập đoàn Xây Lắp Điện I (PC1) chọn là nhà cung cấp nội thất uy tín cho tập đoàn:

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan