Blog

Trung tâm chăm sóc khách hàng, chi nhánh Tổng công ty điện lực miền bắc

TRUNG TÂM CSKH:

Là đầu mối tập trung thực hiện công tác chăm sóc khách hàng cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Tham mưu cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong xây dựng chính sách, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng.

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng đúng quy định, chủ trương, chính sách của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Cung cấp cho khách hàng một kênh tiếp cận thuận tiện, nhanh chóng đến các dịch vụ của Điện lực.

Chủ động cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng đến khách hàng, đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Giám sát chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các Công ty Điện lực thành viên.

Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của Tổng công ty cho khách hàng.

Nội thất Dương Gia rất vinh dự được cung cấp nội thất tổng thể cho các phòng chức năng Trung tâm CSKH:

Công đoạn thi công sàn nâng kỹ thuật phòng chăm sóc khách hàng:

Công đoạn hoàn thiện nội thất phòng chăm sóc khách hàng:

Rate this post

Bài viết liên quan